Programi

Kroz naše programe prevencije nastojimo da pružimo stručne informacije, uputimo na različite izvore saznanja, ukažemo na važnost bavljenja sobom i svojim blagostanjem u svakom pogledu.

Osim toga, nastojimo da pružimo podršku osobama koje su obolele kroz povezivanje sa ljudima koji imaju slična iskustva, ljudima koji su se izlečili i spremni su da dele svoja iskustva, ali i ljudima koji pružaju stručnu psihološku pomoć, kao i da promovišemo različite priznate i proverene alternativne metode i programe.

Preventivni programi

Samopregled dojki – video

Edukativni flajer “Buđenje dame – samopregled dojki”

Edukativni flajer “Bezbedna ljubav”

Reiki

Tai chi chuan

Tehnika Emocionalne Slobode

Programi za obolele

Brošura Hemioterapija

Pobedite bol – priručnik za pacijente

Kako olakšati bol

Preoperativna priprema pacijenata

Depresija kod pacijenata obolelih od raka

Izabela Rašković – psihološke radionice

Limfedem – Kompleksna dekongestivna fizikalna terapija (KDFT)

Mere predostrožnosti za sprečavanje nastanka limfedema

Tehnika bandažiranja limfedema – Ruka i Noga (ljubaznošću dr Željka Kanjuha možemo koristiti ovu literaturu)

Limfedem – Maja Njagojev, sertifikovani limfoterapeut