Kontakt

ASOCIJACIJA ZA UNAPREĐENJE ZDRAVLJA NOVI SADAsocijacija za unapređenje zdravlja

Adresa: Dr Ivana Ribara br.3, 21000 Novi Sad

PIB: 108214666

Matični broj: 28122608

Telefon:063/ 163 30 83

email: unapredjenjezdravlja@yahoo.com

žiro-račun:340-11009843-65

devizni račun:340-10008513-62

Pravni savetnik Asocijacije za unapređenje zdravlja Novi Sad

ADVOKAT ALEKSANDAR PUHALOVIĆ

TEL: 063/ 532 362, 021/ 66 24 269, 021/ 529 511