Ko smo mi – šta radimo

Statut Asocijacije ******** Articles of Association ******** Alapító okirat

Naše najčešće aktivnosti:

 • organizovanje društvenih aktivnosti koje su u službi prevencije hroničnih masovnih nezaraznih bolesti, sa akcentom na rano otkrivanje i psihosocijalnu rehabilitaciju
 • organizovanje široke zdravstveno-vaspitne delatnosti u cilju upoznavanja građana sa oboljenjima: rak, bolesti srca i krvnih sudova, šećerna bolest, kao i mogućnostima savremene i alternativne medicine u lečenju ovih bolesti
 • organizovanje samostalnih ili udruženih stručnih skupova, savetovanja, seminara i drugih oblike edukacije
 • pokretanje i unapređivanje kontakata između institucija i pojedinaca i cilju poboljšanja kvaliteta života,  lečenja, rehabilitacije i zaštite životne sredine
 • konstantan organizovani rad na suzbijanju pušenja
 • organizovanje različitih kulturnih i sportskih manifestacija kroz koje se populariše zdravstvena kultura
 • okupljanje građana u sistematskoj borbi protiv raka
 • promovisanje  zdravih navika i stilova života
 • organizovanje volonterskih akcija u okviru zdravstveno vaspitnih aktivnosti
 • saradnja sa univerzitetima, školama, stručnom udruženjima, sportskim centrima
 • izdavanje publikacija i brošura