Asocijacija

’’Asocijacija za unapređenje zdravlja’’  Novi Sad  osnovana je radi ostvarivanja ciljeva u oblasti:

 •  zdravstvenog vaspitanja
 •  prevencije hroničnih nezaraznih bolesti
 •  unapređenje kvaliteta  zdravlja,  života građana i zaštite životne sredine

Aktivnosti Asocijacije obuhvataju:

 • prevenciju hroničnih nezaraznih bolesti
 • edukaciju o  štetnosti duvanskog dima i pomoć kod odvikavanja od pušenja
 • psihosocijalnu podršku lečenima od malignih bolesti
 • zaštitu životne sredine
 • popularizaciju zdravih životnih navika
 • negovanje zdravstvene kulture u saradnji sa svim oblicima kulture

Dobrodošli u Asocijaciju!

’’Asocijacija za unapređenje zdravlja’’  Novi Sad  osnovana je radi ostvarivanja ciljeva u oblasti:

 •  zdravstvenog vaspitanja
 •  prevencije hroničnih nezaraznih bolesti
 •  unapređenje kvaliteta  zdravlja,  života građana i zaštite životne sredine

Aktivnosti Asocijacije obuhvataju:

 • prevenciju hroničnih nezaraznih bolesti
 • edukaciju o  štetnosti duvanskog dima i pomoć kod odvikavanja od pušenja
 • psihosocijalnu podršku lečenima od malignih bolesti
 • zaštitu životne sredine
 • popularizaciju zdravih životnih navika
 • negovanje zdravstvene kulture u saradnji sa svim oblicima kulture